Uitnodiging tot de clubledenvergadering op 25 maart

20 november 2022

 

Beste clubleden,

Graag nodigt het bestuur van YCDP jullie uit op onze uitgestelde ledenvergadering.                                          

·        Waar:  Clublokaal aan de Rampe  

 ·      Wanneer: vrijdag 25 maart 2022 19u.30 – onthaal vanaf 19u.15

 ·        Agendapunten 

  • Activiteitenverslag 2021
  • Financieel verslag 2021
  • Activiteitenkalender 2022 – gratis getijdenboekje
  • Wijzigingen in  het bestuur 
  • YCDP 50 jaar
  • Nieuwe wetgeving rond vaarbrevetten
  • Varia – weet je datjes
  • Uitdelen van de attentie aan de clubleden (cfr souper 2021)
  • Rondvraag

Als je zelf agendapunten, voorstellen… hebt, mag je deze gerust vooraf al aan iemand van het bestuur bezorgen; dan voegen we dit graag toe op de agenda %uD83D%uDE0A.

Je krijgt in de loop van de avond belegde broodjes en 2 gratis drankjes aangeboden.

Er is mogelijkheid tot cash betaling van uw lidgeld / tracties.

Het bestuur hoopt je van harte te mogen verwelkomen, zodat we er samen een PRACHTIG, ACTIEF, VEILIG, GEZELLIG jaar van te maken !

JE KOMT TOCH OOK?

Groetjes,