Vaarbrevet 2022 – overgangsmaatregelen

20 november 2022

Algemeen stuurbrevet :

 

 

Het stuurbrevet is verplicht voor boten die sneller varen dan  20km/u of langer zijn dan 15m en dit vanaf 01/01/2022!

Om iedereen de tijd te geven zich in orde te stellen is er opnieuw een gedoogbeleid tot 30/06/2022.

Vanaf 01/07/2022 is een algemeen stuurbrevet dus een VERPLICHTING!

(varen zonder algemeen stuurbrevet = rijden zonder rijbewijs ! )

 

Toch is er nog een tussenoplossing mogelijk, verschenen in het staatsblad van  18/01/2022.

Dit zijn de voorwaarden :

  • Je bent minstens 16 j
  • Je bezorgd een medisch attest dat je geschikt bent
  • Je bezorgd een attest ( club) die je praktijkervaring  bevestigd
  • Je volgt een cursus van 8u en een test maar je hoeft niet te slagen

Indien hieraan voldaan is  krijg je een  “ervaringsattest” dat geldig is voor drie jaar.

Na de drie jaar kan het nog eens verlengd worden.

Dit ervaringsattest is gelijk gesteld met het algemeen stuurbrevet.

 

 

Wij werden inmiddels ingelicht dat de tussenoplossing nog niet helemaal klaar is maar dat we binnenkort meer uitleg gingen krijgen.

Van zodra wij meer weten zullen we jullie inlichten !

Wij zullen alvast de leden een attest van praktijkervaring kunnen afleveren, na het volgen van de cursus zal je vervolgens een geldig ervaringsattest kunnen verkrijgen.

Indien gewenst vervullen wij graag de nodige formaliteiten voor u.