Beperkt & algemeen stuurbrevet, ICC, … wat is de toestand op vandaag

20 november 2022

12 oktober 2017

Bijdrage van bestuurslid Jan Desiere

Pannevissers die al lang lid zijn van onze vereniging konden jaren terug dmv een simpele aanvraag een algemeen stuurbrevet bekomen.

Dit werd toen massaal aangevraagd. Na enkele jaren was dit niet meer mogelijk en diende hiervoor een examen afgelegd te worden.

De laatste jaren zijn er opnieuw wijzigingen en verplichtingen bijgekomen.

Zo kan men thans een internationaal certificaat (ICC) aanvragen mits men in het bezit is van een stuurbrevet of ander gelijkwaardig brevet. (kost 62 € )

Deze bevetten of certificaten zijn in principe voorlopig enkel nodig voor de binnenwateren.

Een ICC is verplicht voor de binnenwateren ( vanaf snelheid 20 km/u of boot met waterlijnlengte van 15m )   ( bepaalde havens of waterlopen vallen ook binnen de reglementering binnenwateren )  Voorlopig nog geen verplichtingen voor de Noordzee.

Toch doen de geruchten de ronde dat dit in de toekomst nodig zal zijn.

Wij verwachten dat net zoals voor de rijbewijzen ook deze reglementeringen strenger en moeilijker zullen worden.

Daarom twee adviezen :

  1. Indien u een algemeen stuurbrevet heeft en nog geen ICC, vraag het dan meteen aan.
  2. Volg de cursus van 3 volle dagen in Nieuwpoort met daaropvolgend een examen in Oostende om het algemeen stuurbrevet & het ICC te bekomen. Dit kan vanaf 17jaar. U vind alle info op volgende website.  https://www.vaarschool.be/  

Wij helpen u graag verder met alle andere vragen of bijstand voor de aanvragen en/of inschrijvingen.