Blijf met je vaartuig buiten de zone van 200 meter vanaf de kust

20 november 2022

 

Naar aanleiding van een recent incident en na contactname door de Inspectie Pleziervaart  (FOD Mobiliteit en Vervoer) herinneren we onze clubleden eraan dat het VERBODEN is om met je vaartuig binnen de 200 meter vanaf de laagwaterlijn te varen.

Er is gevaar voor zowel persoonlijke als materiele schade van strandvissers en garnaalkruiers. Strandvissers mogen tot 150 meter voorbij de laagwaterlijn netten uitzetten, dus er is gevaar voor schade aan de netten bij het overtreden van de 200 meter regel.

 

Wettelijke tekst: “Geen vaartuig, behoudens bij overmacht, mag het strand naderen op een afstand van minder dan 200 m. De bedoelde afstand van 200 m wordt gerekend vanaf de laagwaterlijn zoals deze op de officiële Belgische op grote schaal uitgevoerde zeekaarten zijn aangegeven.” (Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden)

 

Alvast bedankt om hier aandacht voor te hebben.