Club locatie & Gegevens

20 november 2022

De club bevindt zich in het verlengde van het Pierre Bortierplein, aan de “Rampe”.

 

De Federale Overheidsdienst Economie wenste dat er voor onze club ook een “vestigingseenheidsnummer” werd toegekend door de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen).  Het officiële nummer van de Rampe is: 2.245.099.741.