Cursus algemeen stuurbrevet – tweede en laatste lichting!

20 november 2022

 

Beste Pannevisser,

 

Goed nieuws! Op algemene vraag organiseert het bestuur van Yachting Club De Panne een tweede opleiding voor ‘algemeen stuurbrevet’. Ditmaal kiezen we voor les op zaterdag in plaats van een avond in de week.

We werken opnieuw samen met  “De Vaarschool” Zie ook www.vaarschool.be.

 

Nieuw: voor deze lessenreeks geven we ook de kans aan de vrienden van surfclub Side Shore Surfers om in te schrijven.

 

Afspraken

 

•        De lessen gaan door op zaterdag 9 mei van 9 tot 17u; zaterdag 16 mei van 9 tot 17u en zaterdag 23 mei van 9 tot 12u. Op 23 mei is er een viswedstrijd voorzien maar dit is geen bezwaar.

•        De cursus gaat door in ons clublokaal.

•        De deelnemersgroep bestaat uit minimum 12, maximum 20 personen.

•        Deelnameprijs: 125 € d.w.z. 100 € voor de cursus en wie het wenst 25 € voor het cursusboek editie 2020 (in plaats van 190 € normaal)

•        Personen die deelnemen aan de cursus mogen gedurende 30 dagen gratis gebruik maken van de online examensimulator om de leerstof in te oefenen. (= extra voordeel t.w.v. 29€)

•        Pas na effectieve betaling is de inschrijving definitief.

•        Opgelet: aankoop van cursusboek (25 €), deelname aan het examen algemeen stuurbrevet (50 38 38 = 126 €)  en ICC vaarbewijs 64 € is ten laste van de leden.

•        Dit is de laatste lessenreeks voor ‘algemeen vaarbewijs’ in ons lokaal. Geen enkel lid valt bij wijze van spreken uit de boot: wie om één of andere reden niet kan deelnemen kan individueel de cursus volgen in Nieuwpoort en kan na slagen voor het examen op een teruggave van 100€ rekenen.

 

 Belangrijk

 

·         Enkel voor onze leden: na het behalen van het brevet ( kopij bezorgen aan de club) wordt het cursusgeld ter waarde van 100€ van de deelnemer terugbetaald. De rest van de kosten is ten laste van de cursist.

·         Als referentie voor het al dan niet lid zijn wordt de ledenlijst van 2019 genomen.

Alle andere personen genieten van onze gastvrijheid en ondernemingszin, van het gunsttarief, van de nabijheid van het leslokaal, maar krijgen geen tussenkomst van 100 €.

·         De club is eveneens bereid voor degenen die dat wensen om ondersteuning te geven rond inschrijvingen voor het examen/ administratie m.b.t. het behalen van het brevet.

 

HEB JE INTERESSE? MAIL ME DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK TERUG MET VERMELDING VAN JE RIJKSREGISTERNUMMER en betaal 100 € op de clubrekening BE30 2800 4979 7211. Zodra het bedrag is ontvangen is de inschrijving definitief.

 

Je krijgt na inschrijving nog een mail met de laatste praktische afspraken voor de cursus.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Filip Claes

Secretaris YCDP vzw – De Pannevissers

St. Elisabethlaan 33  8660 De Panne

Tel 0472 400 530