Marien Ruimtelijk Plan : een toelichting

20 november 2022

Marien Ruimtelijk Plan: een toelichting 

 

Wat is een Marien Ruimtelijk Plan? De Belgische zeegebieden worden gebruikt voor heel wat verschillende doeleinden: toerisme, energiewinning, transport, visserij en ze heeft een grote natuurlijke schoonheid die bewaard dient te worden. Om al deze doelen met elkaar te verzoenen en om over een beoordelingskader te beschikken in geval van conflicten, wordt nu voor de eerste keer een ruimtelijk marien plan opgesteld dat het gebruik van de Belgische zeegebieden regelt en in kaart brengt. Het bevat ook maatregelen om de impact van activiteiten op het mariene milieu te beheersen. Het plan vermeldt de coördinaten van de afgebakende zones en de regels die erop van toepassing zijn. 

Het Marien Ruimtelijk Plan werd op 24 mei 2013 principieel goedgekeurd door de Ministerraad.  Het werd daarna onderworpen aan een openbaar onderzoek en openbare overlegvergaderingen. Er is ook formeel overleg geweest met het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de structuur Kustwacht en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 

 

Na deze ruime bevraging en overleg ontving de Ministerraad 138 reacties. Roger Lowagie  stelde namens het bestuur van YCDP een aangetekend schrijven op waarin ze aanmerkingen formuleerden op het MRP. Ze stelden vooral de proportionele inspanning van België in vraag. Het Belgische stukje van de Noordzee is maar een half procent van de totale Noordzee, daarom moeten onze buurlanden minstens een even grote of zelfs grotere inspanningen leveren. Daarnaast formuleerden ze onder andere verschillende argumenten voor het behoud van garnaal- en strandvisserij.

 

Voor het Marien Ruimtelijk Plan werd er rekening gehouden met de verschillende reacties en het ontwerpplan werd dan ook dusdanig aangepast. Op 19 december 2013 werd het aanpast Marien Ruimtelijk Plan opnieuw aan de Ministerraad voorgelegd.  Het MRP (Marien Ruimtelijk Plan) heeft betrekking op verschillende thema’s: scheepvaart, windenergie op zee, visserij, sportvisserij, Atol (energie-opslag), zandontginning, natuur en havens.

 

We vatten hier enkel de maatregelen die de sportvisserij betreffen samen. De volledige perstekst van Minister Vandelanotte met alle maatregelen kun je lezen op onze website.


Voor sportvisserij kunnen alle niet-bodemberoerende technieken gebruikt worden op de Vlaamse Banken. In een paar uitzonderlijke omstandigheden mag bodemberoering wel. Te voet en te paard mag men bodemberoerende technieken gebruiken. Ook voor recreatieve garnaalvisserij met boot kan men toestemming krijgen voor een periode van maximaal 6 jaar en voor 10 keer per jaar.

 

De professionele visserij binnen de zone van 4,5 zeemijlen van de kust wordt verboden voor de vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van meer dan 70 Bruto tonnage (dit betekent dus een uitbreiding van de huidige 3 naar 4.5 zeemijl).

 

YCDP dankt Burgemeester Ann Vanheste voor interpellatie bij de Minister van de Noordzee Vandelanotte in verband met Marien Ruimtelijk plan.

Ook dank aan Roger Lowagie, Jean-Paul Samyn, Millès Raekelboom  en Patrick Vanhooimissen (Strandvisserij Koksijde) voor de input bij de aanmerkingen i.v.m. het ontwerp Koninklijk Besluit Marien Plan.

 


Klik op het icoontje voor een plan.

Tekst: Nele Samyn Bron: Perstekst Vandelanotte MRP