Marien Ruimtelijk Plan

20 november 2022

De ministerraad van 19 december 2013 keurde op voorstel van minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Marien Ruimtelijk Plan regelt.

Dit nieuwe KB ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

Kijk gerust naar de volgende website voor meer informatie.

http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source6892/Marienruimtelijkplan.pdf