Nieuw Koninklijk Besluit op de pleziervaart

20 november 2022

Het nieuw KB op de pleziervaart werd begin juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en werd onmiddellijk van kracht.

Het bestuur zal de clubleden zeker nog tijdig en voldoende informeren over de concrete gevolgen en betekenis van de nieuwe bepalingen en ook maximaal helpen om de leden te helpen om aan de nieuwe wet te voldoen.

Met  dit artikel delen we enkel de leden mee dat er “ten allen tijde” sinds 1 juli een verplichting is tot het dragen van een REDDINGSVEST voor alle pleziervaartuigen met een romplengt minder dan 6,5 meter.

UITZONDERING: voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een ZWEMVEST.

Klik op het icoontje voor een samenvattende affiche maar nogmaals: geen paniek of onrust; het bestuur zal ieder optimaal begeleiden zodat we samen als één hecht team met alle leden kunnen voldoen aan het KB.