Nieuwsbrief december 2014

20 november 2022

Beste clubvrienden

 

Het bestuur bezorgt u hierbij de nieuwsbrief van december 2014.  

 

Foto’s

Sinds enkele dagen zijn de foto’s te bezichtigen van de zwembadtraining van 20 november en van het souper van  22  november. Veel kijkgenot!

 

Sponsor

We zijn blij om een nieuwe sponsor te mogen verwelkomen: Dany Losi van de firma NV Seagull uit De Panne. Welkom en bedankt Dany! Op de website vind je meer info over de firma.

 

*Kerstmarkt De Panne: weekend van 13-14 december en van zat 20 december 2014 t.e.m. zon 4 januari 2015
We vonden terug vrienden om onze kerstchalet te bemannen. Dank aan iedereen  om zo massaal en enthousiast te reageren! Het sluitingsuur is ten vroegste 19.30u, max 22.30u (= afspraak binnen de club). 

Nu is het belangrijk dat iedereen zijn / haar afspraak niet vergeet en op de voorziene dag ook effectief aanwezig is.

 

Foto’s: we vragen aan de clubleden die de chalet bemannen of bezoeken om zelf foto’s te nemen en deze te bezorgen aan Jean-Paul Samyn. Liefst mail je ze zo snel mogelijk naar hem: samynjeanpaul@gmail.com. Hoe sneller we ze hebben, hoe sneller we de foto’s kunnen verwerken voor de website en het volgend boekje.

 

Strandvissen

Informatie van Vzw Strandvisschers van den Uytbank

In Koksijde werd  eind vorige week een strandnet (warrelnet), volledig uitgeknipt, enkel nog een paar loodkabels bleven over. Dit net lag in het water en was dus niet zichtbaar. Men heeft het goede moment afgewacht en met voorbedachte rade het net volledig vernield. Wij vragen uitdrukkelijk aan clubleden, wanneer U schade heeft aan uw netten door vandalistische streken onmiddellijk daarvan een PV op te maken in Uw politiekantoor.  Wanneer men dit weigert te doen,(een PV opmaken) gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met onze VZW. Bij deze wordt gevraagd aan iedere strandvisser om iedere verdachte handeling op het strand te melden aan de politie.

 

Uitnodiging statutaire vergadering

Noteer alvast in je agenda: de jaarlijkse statutaire vergadering van onze club gaat door op vrijdag 6 februari 2015 om 19.30u in “Le Bouquet” in De Panne. Een uitnodiging volgt nog, o.a. via de volgende Pannevissersgazette halverwege januari.

 

Eindejaarswensen  

Tot slot stelt het bestuur het op prijs om jullie allemaal een vredevolle Kersttijd toe te wensen en voorspoed en gezondheid voor u en uw familie in 2015. We hopen zeker om u te ontmoeten aan onze kerstchalet op de kerstmarkt in De Panne.