Nieuwsbrief februari 2015

20 november 2022

Foto’s kerstfeestje

Op 24 januari was er een dankfeestje voor iedereen die meehielp in het kersthokje. We werden gastvrij ontvangen door Patrick en Muriël van café  “’t Wit Paard” die ons een lekker verrassingsmenu voorschotelden.  Sfeerfoto’s van deze gezellige avond vind je op http://www.ycdp.be/foto-album.php.

 

Jaarplanning 

We gaan er in 2015 met onze club weer een leuk jaar van maken met vele toffe activiteiten.  Neem je agenda bij de hand en noteer alvast:

 

·        eerste wedstrijd: zaterdag 21 maart. Ons clublid Gregory Arnoys laat bij deze gelegenheid zijn nieuwe boot dopen.
         Deze “scheepsdoop” zal doorgaan om 7.45u. Van harte welkom!Na de wedstrijd vanaf 15.30u nodigt Gregory zijn clubvrienden uit

         om één te drinken op deze vreugdevolle gebeurtenis.

·        tweede wedstrijd: zaterdag 9 mei

 ·        makreelwedstrijd met kippenfestijn: zaterdag 18 juli

 ·        bezoek zandbank “Le Grand Jack”: zat 15 of zon 16 aug

 ·        vrije wedstrijd met mosselfestijn: zaterdag 22 aug

 ·        garnaalwedstrijd: zaterdag 5 september (19 september is er Europese kampioenschappen zeilwagenrijden)

 ·        derde wedstrijd: zaterdag 3 oktober 

 ·        vierde wedstrijd: zaterdag 31 oktober

 ·        souper: zaterdag 28 november

 

Reglement van orde

Het nieuwe clubreglement editie 2015 bevindt zich op de website en moet ondertekend worden door iedereen die lid wil blijven van de club en /of deelnemen aan de wedstrijden. Op de voorbije statutaire vergadering hebben de aanwezige leden het reglement van orde reeds ontvangen. De andere leden zullen we aanspreken op de eerste wedstrijd of passeren best zo spoedig mogelijk bij Jan voor deze administratieve maar belangrijke formaliteit.

 

Verzekering voor leden ouder dan 65 jaar

Leden vanaf 65 jaar zijn verplicht een medisch attest van geschiktheid om de sport “zeehengelen” te beoefenen te bezorgen aan de club. Zonder dit attest kunnen zij NIET genieten van de verzekering die de club aangaat voor zijn leden. Zo’n attest bevindt zich in de laatste Pannevissersgazette of kun je downloaden via http://www.ycdp.be/eventitems.php?pageid=146. Je kunt een blanco attest ook bekomen door een vraag aan clubsecretaris Filip via filip.claes5@telenet.be. Bezorg het attest dan zo spoedig mogelijk aan Jan Desiere.

 

Getijdenboekje

Door overmacht bij de drukkerij kon het getijdenboekje niet gedrukt worden tegen de voorbije algemene statutaire vergadering van 6 februari. Het bestuur bekijkt hoe de verdeling van de boekjes bij sponsors en leden het best gebeurt.

 

Nieuwe sponsor

Het bestuur heeft het genoegen om u een nieuwe sponsor te melden: het Brasschaats Boekhoudkantoor van clublid Wim Hertsens  (P 36) en zijn zoon Johan.

Zie ook http://www.brasschaatsboekhoudkantoor.be/category/default.aspxDank voor de sympathieke steun!

 

Nieuwe leden

Vanaf dit jaar zal het bestuur bij de bekendmaking van nieuwe clubleden –indien geen bezwaar van betrokkene –  een foto van hem/haar op de website en in de volgende Pannevissersgazette zetten.

 

Tussenkomst in het lidgeld van uw mutualiteit.

De meeste ziekenfondsen geven een tussenkomst als je lidgeld betaalt in een sportclub. Bezorg het attest van je ziekenfonds aan secretaris Filip en hij stuurt het attest ingevuld terug. Ben je lid van CM, dan is een mailtje aan hem voldoende, hij zorgt dan voor de uitbetaling.

 

Uitbreiding en verbouwing aan de de loodsen

We hebben vorige maand met een delegatie van het bestuur een vergadering met het schepencollege gehad om onze plannen voor verbouwing en uitbreiding van de loodsen verder uit te werken. We zijn gerustgesteld en overtuigd dat de gemeente vooruitgang wil boeken in dit dossier, samen met de architect en de ingenieur van de gemeente.

 

Nieuwssprokkels van de algemene statutaire vergadering van 6 februari

*Jean-Paul Samyn maakt niet verder deel uit van de raad van bestuur.

*Het bedrag van het lidgeld voor medevarende leden is verhoogd van € 30 naar € 35. Het bedrag voor gewoon lidmaatschap en de tracties blijft ongewijzigd.

*We zullen een drankautomaat plaatsen in de loods.