Nieuwsbrief januari 2015

20 november 2022

Het  Bestuur bezorgt jullie met veel genoegen de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.

 

Nieuwjaarswensen

De voorzitter wenst jullie in naam van het ganse bestuur heel veel vaar-, vis- en duikplezier toe in 2015 en dit in een goede gezondheid!

 

Uitnodiging kerstboomverbranding

Op zaterdag 10 januari heeft de traditionele kerstboomverbranding plaats op het strand bij de Rampe met o.a. gratis bedeling van gebakken sprot. Bij die gelegenheid zal ook het toekomstig clubhuis open zijn van de Pannevissers. Het bestuur nodigt je graag uit om er eentje te komen drinken op onze vriendschap en op het nieuwe jaar. Van harte welkom!

 

Kerstmarkt :  dankfeest en foto’s

Het bestuur is iedereen heel dankbaar die meehielp in het kersthokje. Al deze helpende handen worden uitgenodigd op het dankfeestje op zaterdag 24 januari in café ’t Wit Paard in de Kasteelstraat in  De Panne. Het feest start om 19.30u. Er is voor hen gratis eten en drinken (1 drankbon) voorzien, de partners betalen 15 €. Dit kan de avond zelf cash betaald worden aan Camiel. Gastheer en gastvrouw Patrick en Muriël zorgen voor het verrassingsmenu.

Inschrijving gebeurt via Camiel voor 16 januari. Zeg zeker ook met hoeveel personen je inschrijft. Wees snel, het aantal plaatsen is beperkt! 

Camiel: tel: 0496 817 247 mail: camielvanderbrigghe@hotmail.com.

We hebben al enkele foto’s gekregen maar kunnen er zeker nog meer gebruiken. Gelieve deze zo snel mogelijk aan Jean-Paul of Filip te bezorgen. Je krijgt de chip van je fototoestel of stick zeker terug. Ondertussen staan al enkele sfeerfoto’s op de website, geniet er van!

 

Uitnodiging statutaire vergadering

De jaarlijkse statutaire vergadering gaat door op vrijdag 6 februari om 19.30u in “Le Bouquet” in De Panne. Een uitnodiging volgt nog. Leden die agendapunten willen aanbrengen (voorstellen, bemerkingen..) gelieve deze voor 25 januari aan secretaris Filip of iemand van het bestuur te bezorgen.

 

Website: enkele aanpassingen

Onze website werd aangepast en is nu nog gebruiksvriendelijker geworden.  Door gebruik van pijltjestoetsen kan men vlotter door de fotoalbums navigeren, die per jaar werden geklasseerd. Vanuit verschillende pagina’s op de website kan men ook direct naar een bijhorend fotoalbum gaan. Er werd een archief toegevoegd op de website. Goed nieuws: vanaf nu kunnen er ook filmpjes opgeladen worden. Bezorg uw film in in .mp4 of .mov formaat aan Filip en we doen het nodige.

 

Uitbreiding en verbouwing aan de de loodsen

Op maandag 12 januari  aanstaande is er een ontmoeting van het bestuur met het schepencollege gepland om onze plannen voor verbouwing en uitbreiding van de loodsen verder uit te werken. Meer informatie volgt ten gepaste tijde.

 

Voorzitter Hans op visuitstap naar Blankenberge

Op 26 december ging voorzitter Hans vissen in Blankenberge. Op de website vindt je zijn boeiend visverslag.

 

Nieuwe flyer

Als geïnteresseerden inlichtingen vragen over de club kun je altijd verwijzen naar de website. We hebben ook een flyer die mooi en bondig samenvat wie we zijn en wat we doen. Deze flyer kan men downloaden via onze website (publicaties) of verkrijgen aan onze loods of bij de bestuursleden in papieren versie. De nieuwe versie 2015 is reeds beschikbaar.

 

Nieuwe sponsor

We verwelkomen graag Guillaume Cailleux van tearoom-restaurant Riviera uit De Panne, Zeedijk 48 als nieuwe sponsor. Het Bestuur beveelt deze zaak ten zeerste aan Advertentie YCDPbij de clubleden en sympathisanten. Nieuwe sponsors zijn van harte welkom.

 

Nieuw leden

We verwelkomen graag volgende nieuwe leden: Danny Deschuymere uit De Panne (medevarende), Yves Vandevelde uit Ramskapelle (booteigenaar) en Erik Vits uit Brasschaat (medevarende).  

 

Tracties 

“Goede afspraken maken goede vrienden”. We stellen vast dat een aantal clubleden nog niet alle tracties van de vorige periode hebben betaald. Gelieve dit dringend in orde te brengen, zodat uw lidmaatschap voor 2015 niet in gedrang komt.

In de eerstvolgende Pannevissersgazette (tweede helft januari) zullen de tracties voor de periode 1 juli – 31 december 2014 worden vermeld, samen met het lidgeld voor 2015. Dit bedraagt 120 € voor de booteigenaars en 35 € voor de medevarende leden en steunende leden. Dank om ook dit bedrag zo vlug mogelijk te vergoeden via overschrijving.

 

Tip: kijk geregeld naar de website voor aanpassingen en nieuwe berichten, aangezien deze nieuwsbrief maar éénmaal per maand uitkomt. Nieuwe berichten vindt je altijd op de eerste pagina (homepage) van www.ycdp.be.

 

Tot volgende maand voor een nieuwe nieuwsbrief en veel leesgenot.