Overlijden van oud voorzitter en medestichter Daniel Delanoye

20 november 2022

We vernemen met grote spijt het overlijden van de heer Daniel Delanoye op 24 april laatstleden.  Hij overleed op 85 jarige leeftijd en is oud-voorzitter ( gedurende 29 jaar van 1975 tot 2003) en medestichter van onze club “De Pannevissers”.

De uitvaartplechtigheid had plaats in de Sint Pieterskerk te De Panne op zaterdag 29 april 2017.

We betuigen aan zijn echtgenote Ludwina en de ganse familie onze diepste blijken van erkentelijkheid t.o.v. Daniel en onze blijken van deelneming bij dit overlijden van een onvergetelijke persoonlijkheid.

Klik op  het icoontje voor het gedachtenisprentje.