Overlijden

20 november 2022

Op 11 september laatstleden is de heer Kamiel Dekien op 86 jarige leeftijd overleden. Hij was de vader van ons zeer actief lid en ex-bestuurslid Johan Dekien.

We waren met een vertegenwoordiging van onze club aanwezig op de uitvaartplechtigheid op woensdag 18 september.

Het bestuur biedt Johan en de familie haar oprechte deelneming en wenst hen veel sterkte toe.