Tractor

20 november 2022

We hebben op vrijdag 5 juli onze oudste tractor na vele jaren trouwe dienst uit dienst genomen.  “Moge hij in vrede rusten”…

 

We maken van de gelegenheid gebruik om iedereen die de tractor gebruikt, vriendelijk maar met aandrang te vragen om hem goed af te spoelen, zoals ook in het clubreglement is voorzien.

Zeker de LAATSTE gebruiker van de dag moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, want het zeewater is zeer agressief en maakt onze tractoren kapot. Dit leidt tot grote kosten…

 

Dus help elkaar en herinner elkaar aan deze afspraak…

 

Het bestuur dankt jullie voor de medewerking!