Uitnodiging tot de clubledenvergadering op vrijdag 1 februari

20 november 2022

 

Graag nodigt het bestuur van YCDP vzw iedereen uit op onze jaarlijkse ledenvergadering.
Inspraak door – en overleg met alle clubleden is voor het bestuur zeer belangrijk. We houden van open en opbouwende communicatie!  

·        Waar:  Clublokaal aan de Rampe

 

·        Wanneer: vrijdag 1 februari 2019 19u.30 – onthaal vanaf 19u.15

 

·        Agendapunten 

 

o   Activiteitenverslag 2018

o   Financieel verslag 2018

o   Activiteitenkalender 2019 – gratis getijdenboekje voor de aanwezige booteigenaars en medevarenden 

o   Wijzigingen in  het bestuur  

o   Varia – rondvraag- weetjedatjes

 

U krijgt in de loop van de avond belegde broodjes en 2 gratis drankjes aangeboden.

 

Er is mogelijkheid tot cash betaling van uw lidgeld / tracties.