UPDATE Coronavirus – Eerste wedstrijd wordt UITGESTELD – Verbod van pleziervaart

20 november 2022

Gelieve te noteren dat de eerste wedstrijd van het clubkampioenschap 2020, voorzien voor zaterdag 28 maart aanstaande, NIET kan doorgaan. De wedstrijd wordt uitgesteld tot een latere datum.

Ook het individueel in zee gaan met je vaartuig is absoluut VERBODEN. Er was tot nu toe hier nog enige twijfel over. Er werden reeds plezierboten opgepikt door de scheepvaartpolitie!

Dit alles is een gevolg van een beslissing van de Eerste Minister dd. 12 maart in het kader van de bestrijding van het Corona-virus. Hieronder vind je  de officiele tekst van dit “Verbod op de Noordzee”.

Verbod op Belgische territoriale wateren.

Betreft: Coronavirus – federale fase: alle zogenaamde recreatieve activiteiten worden geannuleerd (van 13/03 24h tot 03/04 24h).

Geachte,
We willen u erop wijzen dat op 12 maart 2020 door de Eerste Minister is aangekondigd dat België de federale fase van het crisisbeheer is ingegaan en extra maatregelen zijn opgelegd (geldig vanaf 13 maart 24h tot 3 april 24h).
Dit omvat ook volgende maatregel: ‘alle zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn’.

Deze maatregel geldt ook op de Belgische territoriale wateren.

Elke vorm van recreatievaart (zowel in groep als individueel) wordt dus verboden in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee (tot 3 april 24h).
Ter verduidelijking, ook het individueel beoefenen van brandingsporten is verboden in deze periode.

Nieuwe tekst  van 17 maart:

Sinds zaterdag 14 maart zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit heeft ook een impact op de pleziervaart en het beoefenen van brandingsporten.

Er mag niet aan pleziervaart gedaan worden op zee (zowel privé als bedrijfsmatig, zowel individueel als in groep) binnen de Belgische territoriale wateren van de Noordzee.

 

Beste,

 

Hieronder de link op onze website die verwijst naar het verbod.

 

https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/covid_19_vaarverbod_pleziervaart_op_zee_en_verbod_op_brandingsporten?fbclid=IwAR10Hv1m2Gqz6_22T1QPrODfuEnjoJ6lsCdmuwiEu0zfMw8NqvpGXnz8mKo

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

Logo FOD Mobility & Transport 

 

Eric Hiele

Hoofdscheepvaartdeskundige |Taakgroepchef Inspectie Pleziervaart |Officier van Gerechtelijke Politie | Expert Evaluatiecommissie |Lid Examencommissie Pleziervaart

DG Scheepvaart | Scheepvaartcontrole | Inspectie Pleziervaart | Vergunningen Groepsactiviteiten en Wedstrijden op Zee

FOD Mobiliteit en Vervoer | Natiënkaai 5, 8400 Oostende | Lokaal 402