VERPLAATSING van de eerste wedstrijd van het clubkampioenschap 2021 naar zaterdag 15 mei

20 november 2022

11/4/21: bericht van het bestuur

Omwille van de verbodsmaatregelen van de overheid kan er géén wedstrijd doorgaan tot (ten minste) 30 april 2021.

De eerste wedstrijd wordt VERPLAATST naar zaterdag 15 mei. 

 

 

 

Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de (uitgestelde) EERSTE wedstrijd voor het clubkampioenschap 2021 op zaterdag 15 mei aanstaande.     

De inschrijvingen gebeuren vanaf 7u. Verse koffie en lekkere boterkoeken staan voor jullie klaar. De deelnameprijs is traditioneel 5 € per persoon; drankje en broodje na de wedstrijd inbegrepen.    

We trekken vanaf 8u. vanop het strand in zee en verzamelen met de boten op 200 m van de laagwaterlijn.  Vertrek om 9u. naar onze visstek op het signaal van de wedstrijdcommissaris, en stoppen met vissen om 15u. op het signaal van de wedstrijdcommissaris.  Zorg ervoor dat je binnen de rechte lijn tussen de rode boei ten Westen van de Trapegeer en de Trapegeerboei zelf ligt te vissen, alsook binnen de lijn van deze 2 boeien en het strand. Je bent zeker binnen gezichtsafstand van de andere boten. 


De visweging gebeurt direct na de wedstrijd waarna de prijsuitreiking volgt. Alles gebeurt volledig Corona-proof, met jullie medewerking natuurlijk. 

Even herinneren: vanaf 1 maart tot en met 30 november is het toegelaten om per persoon 2 zeebaarzen per dag te behouden voor eigen consumptie, als de vissen voldoen aan de wettelijke minimummaat van 42 cm.

We houden jullie op de hoogte via de clubwebsite, mail en sms. Wie geen sms en/of mail ontvangt, laat dit snel weten aan iemand van het bestuur zodat we uw gegevens kunnen registreren. 

VOORBEHOUD:  Op voorwaarde van toelating van de overheid en de gemeente . Nieuwe beslissingen kunnen volgen in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Wanneer de wedstrijd niet zou kunnen doorgaan zullen we kijken om de wedstrijd te verplaatsen naar een andere datum.

Zodra we meer informatie hebben verwittigen we jullie direct.

Het spreekt voor zich dat leden enkel kunnen deelnemen aan deze wedstrijd als het lidgeld 2021 en de tracties 2020 correct werden betaald.

Het bestuur hoopt jullie massaal te mogen verwelkomen op deze eerste wedstrijd zodat we de competitie zo spannend mogelijk kunnen maken! Veel succes!