Verplichte uitrusting aan boord

20 november 2022

 

           Er is een ministerieel besluit verschenen over nieuwe uitrustingseisen waaraan een pleziervaartuig moet voldoen (  Staatsblad van 12 november, geldig vanaf 1 december 2020). Het vaartuig en het vaargebied zijn daarbij de twee bepalende elementen.       

 

 

     

           Het gaat om verplichte en aanbevolen uitrusting. Bij een overtreding (bijv. het niet aan  boord hebben van reddingsvesten) kunnen boetes uitgeschreven worden.

           In eerste instantie geven we hier de uittreksels mee uit het Staatsblad, terwijl we intussen werken aan een meer “leesbare en bruikbareversie. Zone 4 en zone 5 zijn voor ons interessant. Zie bijlage.

 

De Belgische wateren, de EEZ en de vreemde wateren worden onderverdeeld in de volgende zones:

Zone 1 alle met de zee verbonden binnenwateren behalve de Beneden%u2010Zeeschelde
Zone 2 de Beneden%u2010Zeeschelde                      ///    Zone 3 de havens van de kust
Zone 4 de zone van strand tot 6 zeemijl   /// Zone 5 de zone vanaf 6  zeemijl tot 60 zeemijl
Zone 6 de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl       Zone 7 de zone voorbij 200 zeemijl

 

TiP VOOR DEZE WINTERPERIODE: zorg dat je de verplichte uitrusting, en bij voorkeur ook de aanbevolen uitrusting aan boord hebt %uD83D%uDE0A.