Verslag van de clubledenvergadering van 7 februari 2020

20 november 2022

Op vrijdag 7 februari was er de jaarlijkse clubledenvergadering van YCDP in het clublokaal aan de Rampe.  Het is en blijft DE ideale gelegenheid voor inspraak van de clubleden en overleg met het bestuur. 
De aanwezigen -waaronder een delegatie van surfclub Side Shore Surfers- waren duidelijk geïnteresseerd om terug te blikken op 2019 maar vooral om van het bestuur van de Pannevissers de plannen voor 2020 te vernemen. Het werd een actieve samenkomst waarbij in een open en constructieve sfeer informatie werd gedeeld en voorstellen werden gedaan.  
Ondertussen kon men smullen van belegde broodjes en drankjes, aangeboden door de club. 
Na de vergadering werd de vriendschap nog versterkt en gezellig nagepraat aan de bar. De winterstop loopt op zijn einde; de leden verlangen duidelijk weer om in actie te schieten!

Dit is een korte samenvatting van de besproken punten.

 

·         Terugblik op 2019: vreugdevolle en droevige gebeurtenissen; activiteitenverslag, financieel verslag van de club en van de kerstmarkt 

 

·         Lidgeld & tracties 2020: geen verhogingen;  oproep tot 65 plussers: bezorg je medisch attest voor de verzekering

 

·         Activiteiten 2020: voorstelling van de kalender

 

·         Bestuur: voorstelling van nieuw bestuurslid  Patrick Delaere. Er volgde met een applaus een unanieme goedkeuring en verwelkoming door de aanwezigen.

 

·         Algemeen vaarbewijs: uitleg over het nieuw KB; voorstelling van de cursus, georganiseerd door YCDP. Er zijn 20 personen ingeschreven. Wegens grote interesse zal het bestuur van YCDP, samen met de surfclub de mogelijkheid onderzoeken om een extra lessenreeks te organiseren.

 

·         Varia: vraag aan je ziekenfonds een attest voor een sportvoordeel; gebruik de nieuwe parkeerkaart vanaf 2020, nieuwe baglimit voor zeebaars vanaf 2020; respectvolle behandeling van de tractoren.

 

Klik op het icoontje voor de voornaamse dia’s van de presentatie van die avond. Meer informatie kan je steeds bekomen bij secretaris Filip Claes.