Verslag van de Statutaire vergadering 7 februari 2014

20 november 2022

1/ Opening van de vergadering door de voorzitter Hans. – opname van de aanwezigheden

  

2/ Goedkeuring verslag van de vergadering van 1 februari 2013.

 

3/ Activiteitenverslag 2013

 

De voorzitter geeft een kort verslag van de activiteiten van de  club in 2013, met o.a. overzicht van de uitslagen van alle wedstrijden. Hij geeft een kostbare kampioenenketting aan kampioen Pascal Annys in bewaring.  Hij dankt iedereen die op een of andere wijze heeft meegewerkt aan de activiteiten van de club. In het bijzonder krijgen Camiel en Dirk een applaus voor hun grote inzet bij o.a. de Kerstmarkt. Onze club is steeds groeiend dankzij de opkomst van nieuwe  enthousiaste leden en nieuwe sponsors.   We mogen fier zijn op onze club en op een zeer geslaagd 2013 waar vriendschap centraal staat.

 

Naar aanleiding van het spijtige tractorincident in het voorbije jaar, vraagt de voorzitter bijzondere aandacht voor twee punten:

 

*gelieve de motor van de tractor ononderbroken te laten draaien voor de ganse duur van de tractie op het strand, maw NOOIT stilleggen tussen de hoog- en laagwaterlijn !!  Dus ook niet als de tractor stilstaat aan de waterlijn bij het takelen (= optrekken) van de boot. Na de tractie moet de tractor UITSLUITEND VOOR DE BERGINGSCABINE geparkeerd te worden. 

 

4/ Kasverslag 2013 : Schatbewaarder Roger aan het woord : positief jaar dankzij o.a. de opbrengst van het Kerstkotje eind dit jaar.  Het kasverslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

        

5/ Functiewijziging binnen van het bestuur :  Jan doet voortaan ledenwerving en –administratie; Filip wordt “secretaris” van de vereniging.

 

6/ Budget – Begroting ‘2014      De begroting,  voorgelegd door schatbewaarder Roger, wordt door de vergadering goedgekeurd. Het budget ligt in de lijn van vorige jaren/er ligt een budget klaar moest er een occassietraktor moeten aangekocht worden.   

 

7/ Het bedrag van het lidgeld en de trakties blijft ongewijzigd. Vanaf 2015 zal het lidgeld voor steunende leden wel verhogen van 30 naar 35 € wegens de grote verzekeringspremie. Ieder lid  betaalt zijn lidgeld ten laatste tegen 30 februari. Anders geen deelname aan wedstrijden mogelijk.      

 

8/ kalender 2014 . Er worden getijdenboekjes uitgedeeld: één van de club, en één van de Vlaamse overheid.

 

·         Wedstrijdkalender (steeds op zaterdag) : 29 maart, 17 mei, makreelwedstrijd 12 juli, vrije wedstrijd 16 augustus, 27 september, 25 oktober.

·         Bezoek zandbank “Le Grand Jack”: 15 augustus en 13 september. Jean-Paul doet een warme en enthousiaste oproep om hier aan deel te nemen.

·         Leopoldfeesten in De Panne: 16-17-18 juli 2014. We doen weer mee! Thema: “het is de hoed die het doet”

·         souper: zaterdag 22 november 2014.

 

In verband met de wedstrijden worden volgende zaken benadrukt:

 

·         Geen ondermaatse vis mag aan land worden gebracht.

·         Makreelwedstrijd: na stemming (18 personen voor, 9 tegen) wordt beslist dat het aantal medevarenden onbeperkt is, ongeacht de leeftijd. Het maximum aantal hengels (2) blijft wel ongewijzigd. Het bestuur rekent op de eerlijkheid van ieder deelnemer aan de wedstrijd dat enkel met deze twee hengels wordt gevist.

 

9/ Loods en parking

 

Schepen Delrive deelt officieel mee, in naam van het schepencollege, dat de Pannevissers mogen beschikken over een tweede loods, gelegen naast de huidige loods. De vergadering dankt hem hiervoor hartelijk, en vraagt of dit zou kunnen gebeuren in de loop van februari, zodat we tegen de eerste wedstrijd de nodige herschikking en inrichting kunnen doen van de lokalen.  Er werd aan de schepen ook gevraagd voor gratis gebruik van een tent, tafels en stoelen. De schepen zal zo spoedig mogelijk een antwoord geven op deze vragen.

 

Jean-Pierre deelt mee dat we de private parking van de Paters Oblaten gebruiken op voorwaarde dat enkele afspraken gerespecteerd worden. De parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar zijn in de auto. Bel naar pater Fritz Bouvry 058/429040 (algemeen) of 429044 (kamer) om de poort te openen. De pater zal de poort van de koer na het binnenrijden weer sluiten en na de visbeurt mag je hem terugbellen om je wagen weg te rijden van de binnenkoer.

10/ Allerlei

Veiligheid –  er zijn nog steeds veiligheidsfiches ter beschikking in de loods –  Elke booteigenaar heeft best zo een fiche aan boord.


CM-sponsoring van 15 € wordt toegelicht door Filip Claes. 

 
Oproep aan iedereen om extra sponsors aan te brengen: dit is zeer belangrijk voor de club.