Waardebons vanaf 2014

20 november 2022

Het bestuur heeft beslist dat, uit respect voor de sponsors,  waardebons vanaf 2014 NIET meer mogen gebruikt worden om lidgeld / tracties te betalen. Ze kunnen dus enkel gebruikt worden om te besteden bij de deelnemende zaken, vermeld op de waardebon.

De termijn voor gebruik van de bon is wel verlengd van zes maand naar één jaar, te rekenen vanaf de datum van de wedstrijd waarop de bon werd uitgedeeld.