Bestuur 2024

17 maart 2024

“Onbekend maakt onbemind” zegt men in de volksmond. Welnu, het bestuur van KYCDP wil zeker niet onbekend zijn, integendeel. Elk van de bestuurders staat altijd paraat voor onze geliefde club en voor onze clubleden. Hieronder zie je een foto van ons bestuursteam.